Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
«21ος ΑΙΩΝΑΣ  – ΠΝΥΚΑ»


Η κίνηση πολιτών 21ος Αιώνας – Πνύκα ιδρύθηκε το Νοέμβρη 2000 όταν τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου υπογράψανε το Καταστατικό της κίνησης και ιδρύσανε το ομώνυμο Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78-107 του Α.Κ. Το Σωματείο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 5983/2001.

Το πλήρες κείμενο του καταστατικού του Σωματείου έχει εκδοθεί και είναι διαθέσιμο σε ειδικό τεύχος.

Οι σκοποί της Κίνησης είναι :

 1. Η έρευνα, μελέτη, ανάλυση και διατύπωση απόψεων για τα καίρια προβλήματα της Ελλάδας και του Ελληνισμού με την προοπτική των προβλημάτων και προκλήσεων του 21ου Αιώνα.
 2. Ο αγώνας για την ουσιαστική πραγμάτωση και βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών και ιδιαίτερα της λαϊκής συμμετοχής.
 3. Η αναζήτηση, ανάδειξη και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και προτάσεων στην αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων.
 4. Η παρακολούθηση, έρευνα, προβληματισμός και υποστήριξη λαϊκών και κοινωνικών κινημάτων που αναβλύζουν από τις αντιθέσεις και τα αδιέξοδα της μονομερούς καπιταλιστικής εκδοχής της παγκοσμιοποίησης.
 5. Η συστηματική παρακολούθηση, έρευνα, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων για τη σύμμετρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του φυσικού, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας και της ευρύτερης γεωπολιτικής περιοχής των Βαλκανίων και της Δυτικής Ευρώπης.
 6. Η συστηματική παρακολούθηση, έρευνα, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων επί ειδικών κοινωνικών, επαγγελματικών, οικονομικών και τοπικών προβλημάτων.
 7. Ο συντονισμός των προσπαθειών και δράσεων για τη διάσωση και ενίσχυση του Ελληνικού πολιτισμού, των πνευματικών αξιών του και των εθνικών μας παραδόσεων.
 8. Η ενίσχυση, σύσφιξη και ανάπτυξη των εθνικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών δεσμών του απόδημου Ελληνισμού με την πατρίδα των προγόνων. Σε 6.000.000 υπολογίζεται ο Ελληνισμός της διασποράς (προξενική απογραφή) που είναι οργανωμένος σε 38 ομοσπονδίες κοινοτήτων, 50 ομοσπονδίες εθνικοτοπικών οργανώσεων, 952 κοινότητες, 974 εθνικοτοπικές οργανώσεις και 951 συλλόγους και που επικοινωνεί «ομογενειακά» με 156 εφημερίδες και περιοδικά, 133 ραδιοφωνικούς και 38 τηλεοπτικούς σταθμούς. Ένα ανθρώπινο δυναμικό και ένα επικοινωνιακό δίκτυο που αποκτούν ιδιαίτερη οικονομική και πολιτική αξία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η Ελλάδα, με εξαίρεση το Ισραήλ, είναι η μόνη χώρα του κόσμου που οι απόδημοι που διατηρούν σχέσεις με τη «χώρα των προγόνων» ανέρχονται στο 67% του γηγενούς πληθυσμού (9 εκατομ. το 2001 μη υπολογιζόμενων των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών).

Οι δράσεις και τα μέσα που χρησιμοποιεί η Κίνηση για την επίτευξη των σκοπών της είναι:

 1. Η οργάνωση και υποστήριξη Ινστιτούτων, Ομάδων Εργασίας και συζητητικών ομίλων επί των προαναφερθέντων θεμάτων.
 2. Η οργάνωση δημόσιων συζητήσεων, συνεδρίων, διεπιστημονικών συναντήσεων και σεμιναρίων στα οποία εισηγητές και συμμετέχοντες παρουσιάζουν ιδέες, πορίσματα μελετών και αναζητούν μέσα από το διάλογο την άριστη και αποτελεσματική σύνθεση.
 3. Η έκδοση βιβλίων, πρακτικών και συμπερασμάτων από τις πιο πάνω δράσεις.
 4. Η συμμετοχή και συνεργασία με ημεδαπά και αλλοδαπά Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα και γενικά Οργανισμούς και Οργανώσεις που έχουν παρεμφερείς σκοπούς και δράσεις σε κοινά προγράμματα παραγωγής και διασποράς γνώσης και παρουσίασης καινοτόμων παρεμβάσεων για μια ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανέλιξη της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής στον 21ο Αιώνα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΝΥΚΑΣ

Το Δ. Σ. που εξέλεξε η Γ.Σ. της 7 Ιουλίου 2005, για τη διετία 2005-2007, έχει την επόμενη σύνθεση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Νικόλαος Νικολαΐδης

Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Βερυβάκης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Πρασιανάκης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Ζαρκάδας

Αναπλ. Γ.Γ. Οργανωτικού: Απανωμεριτάκης Μιχάλης
Αναπλ. Γ.Γ. Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:  δρ. Πάνος Άρης

Ταμίας: Κωνσταντίνος Στρατινάκης

Μέλη: Γιακουμής Διονύσιος, Γλυκού – Φωτεινιά Αικατερίνη, Δράκος Ιωάννης, Ζαχαριάδης Δημήτρης, Κουμαντάκης Γεώργιος, Μαρούλης Αύγουστος, Παπαβασιλείου Κωσταντίνος, Τσάνου Θεοδώρα, Τσερεμέγλης Ηλίας, Χούτας Θωμάς, Ψαρpόπουλος Γεώργιος

Εξελεγκτική Επιτροπή: Ζωή Αθανασοπούλου, Κωνσταντίνος Κόκκορης, Χρήστος Σακελλαρίου

Advertisements